6080yy电影在线看
类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 轴承品牌 轴承类别 详细说明
SKFUC201轴承 UC201 90501 12 40 27.4 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC202轴承 UC202 90502 15 40 27.4 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC203轴承 UC203 90503 17 40 27.4 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC204轴承 UC204 90504 20 47 31 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC205轴承 UC205 90505 25 52 34.1 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC206轴承 UC206 90506 30 62 38.1 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC207轴承 UC207 90507 35 72 42.9 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC208轴承 UC208 90508 40 80 49.2 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC209轴承 UC209 90509 45 85 49.2 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC210轴承 UC210 90510 50 90 51.6 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC211轴承 UC211 90511 55 100 55.6 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC212轴承 UC212 90512 60 110 65.1 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC213轴承 UC213 90513 65 120 65.1 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC214轴承 UC214 90514 70 125 74.6 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC216轴承 UC216 90516 80 140 82.6 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC218轴承 UC218 90518 90 160 96 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUC220轴承 UC220 90520 100 180 108 SKF 带座外球面球轴承 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型)
SKFUE 201轴承 UE 201 390201 12 40 28.6 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 202轴承 UE 202 390202 15 40 28.6 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 203轴承 UE 203 390203 17 40 28.6 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 204轴承 UE 204 390204 20 47 31 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 205轴承 UE 205 390205 25 52 31.5 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 206轴承 UE 206 390206 30 62 35.7 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 207轴承 UE 207 390207 35 72 38.9 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 208轴承 UE 208 390208 40 80 43.7 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 209轴承 UE 209 390209 45 85 43.7 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 210轴承 UE 210 390210 50 90 43.7 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUE 211轴承 UE 211 390211 55 100 48.4 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 203轴承 UEL 203 39503 17 40 37.3 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 204轴承 UEL 204 39504 20 47 43.7 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 205轴承 UEL 205 39505 25 52 44.4 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 206轴承 UEL 206 39506 30 62 48.4 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 207轴承 UEL 207 39507 35 72 51.1 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 208轴承 UEL 208 39508 40 80 56.3 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 209轴承 UEL 209 39509 45 85 56.3 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 210轴承 UEL 210 39510 50 90 62.7 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 211轴承 UEL 211 39511 55 100 71.4 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUEL 212轴承 UEL 212 39512 60 110 77.8 SKF 带座外球面球轴承 带偏心套外球面球轴承(UE型、UEL型)
SKFUCP 203轴承 UCP 203 Z 90503 17 27.4 129 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 204轴承 UCP 204 Z 90504 20 30 134 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 205轴承 UCP 205 Z 90505 25 34.1 142 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 206轴承 UCP 206 Z 90506 30 38.1 167 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 207轴承 UCP 207 Z 90507 35 42.9 172 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 208轴承 UCP 208 Z 90508 40 49.2 186 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 209轴承 UCP 209 Z 90509 45 49.2 192 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 210轴承 UCP 210 Z 90510 50 51.6 208 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 211轴承 UCP 211 Z 90511 55 55.6 233 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 212轴承 UCP 212 Z 90512 60 65.1 243 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 213轴承 UCP 213 Z 90513 65 65.1 268 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
SKFUCP 214轴承 UCP 214 Z 90514 70 74.6 274 SKF 带座外球面球轴承 带立式坐顶丝外球面球轴承(UCP 型)
6080yy电影在线看 上一页 下一页 尾页 页次:1/27  共1350条记录 50条记录/页转到:
滚动轴承的润滑 IKO轴承用润滑油和工艺用油的区别 延长叉车离合器分离轴承寿命的方法 FAG轴承润滑“四大”方法 如何润滑保养IKO轴承检修方法 轮毂轴承是怎样做日常维护的? 滚动KOYO轴承的修理 轴承尺寸的选用 SKF轴承润滑剂的补给及更换限 影响轴承寿命的因素及控制 IKO轴承的润滑 油润滑滑动轴承的润滑方法 润滑FAG轴承如何修理

站内导航:汽车轴承型号查询 - 轴承型号对照表 - SKF轴承型号查询 - TIMKEN轴承型号查询 - 轴承知识库

点击返回 轴承型号大全-轴承型号对照表-轴承型号查询系统 6080yy电影在线看继续查询!
版权所有©2009-2010 查轴承 se3loah.com 津ICP备09005541号 关于我们